Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

جلوه نماز در شعر فارسی

جلوه نماز در شعر فارسی

عباس احمدی شاپورآبادی

چون يكی از اركان اصلی و مسلم دين اسلام حتی اديان ديگر الهی نمـــاز می‌بــاشد كه ازجمله واجبات و به قول حضرت امام محمد باقر(ع) (ان قُبِلَتْ قُبِلَ مـــا سِـواها و ان رُدّتْ رُدّ ماسِواها) و يكی از راه‌های شناخت مؤمن پايبند بودن به اداء اين فريضه الهی می‌باشد و كساني‌كه اين فريضه را بجا نمی‌آورند و بـــه موقع انجام نمی‌دهنــد به همان اندازه سهل انگاری ضعف درعقيده و ايمان دارند و در 99 آيه از قرآن مـجيـد از نماز يـاد شده و احاديث فراوانی از قول معصـــومين عليهم السلام در كتب اسلامـی ثبت و ضبط شده و در رساله‌های عمليه مراجع معظم تقليــــد از شروع وضــو تا نماز آيات در حدود يكهزار و يكصد و هفتاد و هفت مسئلـه در رابطــه بـــا نماز گفته شـده و از زبان شعرا و ادبای بزرگ اشعار زيادی در رابطه با نماز سروده شده. لــذا اينجانب بر آن شدم تا اشعاري‌كه درباره اين فــريضه ا لهـی ســــــروده شده و در دواوين شعـــرا وجــود دارد كتــاب تـــحت عنوان تـــجل نماز در شعر فـارسی گردآوری و تــدوين نمايم. اميدوارم مــورد قبــول خــداونـــد و اهل علم و عـرفان و ادب قرار گيرد. در اينجـــا لازم دانستم ازشعــرای بزرگـواری كــه از شهـر اديـب پرور اصفهان و شهرهای ديگر اشعــار خـــود را در اختيار اينجانب قــرار داده‌اند تشكر نمــوده و توفيـــق روزافزون اين بزرگــواران را خداوند مسئلت نمايم.چون يكی از اركان اصلی و مسلم دين اسلام حتی اديان ديگر الهی نمـــاز می‌بــاشد كه ازجمله واجبات و به قول حضرت امام محمد باقر(ع) (ان قُبِلَتْ قُبِلَ مـــا سِـواها و ان رُدّتْ رُدّ ماسِواها) و يكی از راه‌های شناخت مؤمن پايبند بودن به اداء اين فريضه الهی می‌باشد و كساني‌كه اين فريضه را بجا نمی‌آورند و بـــه موقع انجام نمی‌دهنــد به همان اندازه سهل انگاری ضعف درعقيده و ايمان دارند و در 99 آيه از قرآن مـجيـد از نماز يـاد شده و احاديث فراوانی از قول معصـــومين عليهم السلام در كتب اسلامـی ثبت و ضبط شده و در رساله‌های عمليه مراجع معظم تقليــــد از شروع وضــو تا نماز آيات در حدود يكهزار و يكصد و هفتاد و هفت مسئلـه در رابطــه بـــا نماز گفته شـده و از زبان شعرا و ادبای بزرگ اشعار زيادی در رابطه با نماز سروده شده. لــذا اينجانب بر آن شدم تا اشعاري‌كه درباره اين فــريضه ا لهـی ســــــروده شده و در دواوين شعـــرا وجــود دارد كتــاب تـــحت عنوان تـــجل نماز در شعر فـارسی گردآوری و تــدوين نمايم. اميدوارم مــورد قبــول خــداونـــد و اهل علم و عـرفان و ادب قرار گيرد. در اينجـــا لازم دانستم ازشعــرای بزرگـواری كــه از شهـر اديـب پرور اصفهان و شهرهای ديگر اشعــار خـــود را در اختيار اينجانب قــرار داده‌اند تشكر نمــوده و توفيـــق روزافزون اين بزرگــواران را خداوند مسئلت نمايم.

مجوز کتاب

تومان 20000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.