Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

نمازباور نمازیاور

نمازباور نمازیاور

مرکز تخصصی نماز

برای اینکه حرکتی اثربخش برای بهبود اقامه نماز در جامعه داشته باشید، لازم است که نمازباورِ نمازیاور خوبی باشید! یعنی در این راه لازم است نماز را خوب بشناسید و باور خود را درباره آن ارتقا دهید و «نمازباور» خوبی باشید، و هم اصول و راهکارهای دعوت به نماز را بدانید و «یاورنماز» خوبی باشید. در این راه لازم است برای نماز باوری بدانید: 1. اقامه نماز چیست؟ 2. چرا باید اقامه نماز کرد؟ 3. اقامه نماز وظیفه کیست؟ 4. آثار اقامه یا ترک نماز در اجتماع چیست؟ برای نماز یاوری بدانید: 1. اصول دعوت به نماز چیست؟ 2. راهکارهای عمومی اقامه نماز چیست؟ 3. راهکارهای خاص نسبت به هر محیطی چیست؟ برای اینکه حرکتی اثربخش برای بهبود اقامه نماز در جامعه داشته باشید، لازم است که نمازباورِ نمازیاور خوبی باشید! یعنی در این راه لازم است نماز را خوب بشناسید و باور خود را درباره آن ارتقا دهید و «نمازباور» خوبی باشید، و هم اصول و راهکارهای دعوت به نماز را بدانید و «یاورنماز» خوبی باشید. در این راه لازم است برای نماز باوری بدانید: 1. اقامه نماز چیست؟ 2. چرا باید اقامه نماز کرد؟ 3. اقامه نماز وظیفه کیست؟ 4. آثار اقامه یا ترک نماز در اجتماع چیست؟ برای نماز یاوری بدانید: 1. اصول دعوت به نماز چیست؟ 2. راهکارهای عمومی اقامه نماز چیست؟ 3. راهکارهای خاص نسبت به هر محیطی چیست؟

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.