Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

خانۀ بهشتی

خانۀ بهشتی

محمد داودی

اصول و روشهای دعوت فرزندان به نماز از آنجا که توانمندی خانواده‌ها مشروط به آموزش آنهاست و آموزش نیز نیازمند متن است، این متن به منظور تبیین و توضیح اصول و شیوه‌های آموزش نماز به فرزندان فراهم آمده است. در فصل اول اهمیت و جایگاه، آثار و برکات اقامه نماز و از طرفی جایگاه خانواده در اسلام و نقش آن در آموزش و اقامه نماز بیان شده است. در فصل دوم، نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز، شامل نقش زمینه‌سازی، الگویی، آموزشی، نظارتی و مراقبتی توضیح داده شده است. فصل سوم به اصول هدایت و راهنمایی فرزندان به نماز و فصل چهارم به روش‌ها و راهکارهای عام در دعوت به نماز، اختصاص یافته است. در فصل پنجم روش‌ها و راهکارهای خاص دعوت به نماز بررسی شده است. در این فصل روش‌های ویژه دوره پیش از دبستان، دوره دبستان و دوره دبیرستان به‌صورت جداگانه بیان شده است. فصل ششم به موانع گرایش و پایبندی فرزندان به نماز پرداخته است.اصول و روشهای دعوت فرزندان به نماز از آنجا که توانمندی خانواده‌ها مشروط به آموزش آنهاست و آموزش نیز نیازمند متن است، این متن به منظور تبیین و توضیح اصول و شیوه‌های آموزش نماز به فرزندان فراهم آمده است. در فصل اول اهمیت و جایگاه، آثار و برکات اقامه نماز و از طرفی جایگاه خانواده در اسلام و نقش آن در آموزش و اقامه نماز بیان شده است. در فصل دوم، نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز، شامل نقش زمینه‌سازی، الگویی، آموزشی، نظارتی و مراقبتی توضیح داده شده است. فصل سوم به اصول هدایت و راهنمایی فرزندان به نماز و فصل چهارم به روش‌ها و راهکارهای عام در دعوت به نماز، اختصاص یافته است. در فصل پنجم روش‌ها و راهکارهای خاص دعوت به نماز بررسی شده است. در این فصل روش‌های ویژه دوره پیش از دبستان، دوره دبستان و دوره دبیرستان به‌صورت جداگانه بیان شده است. فصل ششم به موانع گرایش و پایبندی فرزندان به نماز پرداخته است.

تومان 11000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.