Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

روش‌های فرهنگ‌سازی نماز در محیط کار

روش‌های فرهنگ‌سازی نماز در محیط کار

ابو الفضل ساجدیغلام حیدر کوشا

فرهنگ‌سازی نماز در ادارات، منوط به کاربرد راهکارهای معقول و منطقی است که از نظر دین و نیز از منظر مشاهدات میدانی تأیید شده باشد. گزینش راهکارهای عملیاتی، درگرو مطالعه مبسوط کتابخانه‌ای و میدانی، و توجه ویژه به گرایش‌ها و تعلقات کارمندان و مدیران به نماز است. راهکارهای بررسی‌شده در این نوشتار، بر شالوده‌های مذهبی و تجربی استوار است. این راهکارها، از یک‌سو با آیات و روایات پیوند دارد و از طرفی، به‌منظور عینیت بخشیدن به بحث مورد نظر، به نظرسنجی‌هایی که در این باره از سوی نهادها صورت گرفته، توجه است. در ضمن با برخی کارشناسان اجتماعی و تربیتی نیز مصاحبه صورت گرفته تا بر غنای کار افزوده شود. لازم است مدیران ادارات و سازمان‌ها برای گسترش فرهنگ نماز، دو گام مقدماتی اساسی بردارند: گام شناختی و گام انگیزشی، زیرا قوای معرفتی و انگیزشی، مهم‌ترین عوامل رفتارهای آگاهانه آدمی هستند. اگر موانع شناختی و انگیزشی پایبندی به نماز، در کارمندان برطرف شود، و سپس زمینه تقويت شناخت و انگیزش مثبت به انجام نماز در آنها فراهم آید، رفتار مناسب این شناخت (نماز) از ایشان صادر می‌شود. درنتیجه، راهکارها به دو بخش کلی معرفتی و انگیزشی قابل تقسیم است که هر بخش خود، دو بخش فرعی را در بر می‌گیرد: 1. شناخت آسیب‌ها (موانع)، 2. درمان آنها (رفع موانع) و تقویت زمینه‌های اثرپذیری. بر این اساس، راهکارها را در چهار فصل ارائه می‌کنیم: 1. آسیب‌شناسی معرفتی، ۲. اعطای بینش، ۳. آسیب‌شناسی انگیزش، ۴. تقویت انگیزشی.فرهنگ‌سازی نماز در ادارات، منوط به کاربرد راهکارهای معقول و منطقی است که از نظر دین و نیز از منظر مشاهدات میدانی تأیید شده باشد. گزینش راهکارهای عملیاتی، درگرو مطالعه مبسوط کتابخانه‌ای و میدانی، و توجه ویژه به گرایش‌ها و تعلقات کارمندان و مدیران به نماز است. راهکارهای بررسی‌شده در این نوشتار، بر شالوده‌های مذهبی و تجربی استوار است. این راهکارها، از یک‌سو با آیات و روایات پیوند دارد و از طرفی، به‌منظور عینیت بخشیدن به بحث مورد نظر، به نظرسنجی‌هایی که در این باره از سوی نهادها صورت گرفته، توجه است. در ضمن با برخی کارشناسان اجتماعی و تربیتی نیز مصاحبه صورت گرفته تا بر غنای کار افزوده شود. لازم است مدیران ادارات و سازمان‌ها برای گسترش فرهنگ نماز، دو گام مقدماتی اساسی بردارند: گام شناختی و گام انگیزشی، زیرا قوای معرفتی و انگیزشی، مهم‌ترین عوامل رفتارهای آگاهانه آدمی هستند. اگر موانع شناختی و انگیزشی پایبندی به نماز، در کارمندان برطرف شود، و سپس زمینه تقويت شناخت و انگیزش مثبت به انجام نماز در آنها فراهم آید، رفتار مناسب این شناخت (نماز) از ایشان صادر می‌شود. درنتیجه، راهکارها به دو بخش کلی معرفتی و انگیزشی قابل تقسیم است که هر بخش خود، دو بخش فرعی را در بر می‌گیرد: 1. شناخت آسیب‌ها (موانع)، 2. درمان آنها (رفع موانع) و تقویت زمینه‌های اثرپذیری. بر این اساس، راهکارها را در چهار فصل ارائه می‌کنیم: 1. آسیب‌شناسی معرفتی، ۲. اعطای بینش، ۳. آسیب‌شناسی انگیزش، ۴. تقویت انگیزشی.

مجوز کتاب

تومان 11000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.