Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

مشاهده سبد خرید

114 نکته از قرآن کریم دربارۀ زکات

114 نکته از قرآن کریم دربارۀ زکات

اکبر دهقان

زکات بر هر کسی و بر هر مالی تعلق نمی‌گیرد، بلکه بر شخص عاقل و بالغ و انسان آزاد لازم است. علاو‌بر آن مال باید به حد نصاب برسد و انسان تمکن از تصرف و بهره‌برداری را داشته باشد و دیگر این که انسان مالک مال باشد. زکات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. زیرا یکی از ارکان پنج‌گانۀ ‌اسلام معرفی شده است. زکات صرف یک عمل اخلاقی و رسیدگی به امور محرومین نیست، بلکه علاوه‌بر این، عبادتی از عبادات است و پرداخت آن نیاز به قصد قربت دارد تا در درگاه خداوند پذیرفته شود. زکات یکی از نشانه‌های حکومت اسلامی است که وقتی مسئولین نظام، قدرت پیدا نمودند آن را در کنار اقامۀ ‌نماز در جامعه احیا می‌کنند و به طور عادلانه زکات را جمع‌آوری و توزیع می‌نمایند. پرداخت زکات، جامعۀ ‌اسلامی را از فساد و گناه رهایی می‌بخشد. زکات موجب افزایش رزق و باعث سعادت بشر در دنیا و آخرت می‌گردد. زکات موضوعی است که ترک آن موجب از بین رفتن چهارپایان و زراعت‌ها و نباریدن باران و قحطی و خشکسالی می‌گردد. لازم به ذکر است که نکته‌ها بیش از 114 تا است ولیکن آنچه که مربوط به زکات از قرآن کریم است، شماره‌گذاری شده است. زکات بر هر کسی و بر هر مالی تعلق نمی‌گیرد، بلکه بر شخص عاقل و بالغ و انسان آزاد لازم است. علاو‌بر آن مال باید به حد نصاب برسد و انسان تمکن از تصرف و بهره‌برداری را داشته باشد و دیگر این که انسان مالک مال باشد. زکات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. زیرا یکی از ارکان پنج‌گانۀ ‌اسلام معرفی شده است. زکات صرف یک عمل اخلاقی و رسیدگی به امور محرومین نیست، بلکه علاوه‌بر این، عبادتی از عبادات است و پرداخت آن نیاز به قصد قربت دارد تا در درگاه خداوند پذیرفته شود. زکات یکی از نشانه‌های حکومت اسلامی است که وقتی مسئولین نظام، قدرت پیدا نمودند آن را در کنار اقامۀ ‌نماز در جامعه احیا می‌کنند و به طور عادلانه زکات را جمع‌آوری و توزیع می‌نمایند. پرداخت زکات، جامعۀ ‌اسلامی را از فساد و گناه رهایی می‌بخشد. زکات موجب افزایش رزق و باعث سعادت بشر در دنیا و آخرت می‌گردد. زکات موضوعی است که ترک آن موجب از بین رفتن چهارپایان و زراعت‌ها و نباریدن باران و قحطی و خشکسالی می‌گردد. لازم به ذکر است که نکته‌ها بیش از 114 تا است ولیکن آنچه که مربوط به زکات از قرآن کریم است، شماره‌گذاری شده است.

تومان 4000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.