Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

زنگ نماز

زنگ نماز

مرکز تخصصی نماز

یکی از خواسته‌های همیشگیِ مربیان و مبلغانِ عزیز، محتواهای قابل ارائه و نمونه اجراهای نمازی برای مخاطبانِ کودک و نوجوان و جوان بوده است. گروهی از مبلغانِ مرکز تخصصی نماز که دارای تجربه بیشتر بوده، مباحث متعددی را در جمع‌های مختلف ارائه کرده‌اند و این تجریباتِ ارزشمند قابل انتقال به دیگران نیز هست. در پاسخ به آن نیاز و جهت بهره‌بردن از این تجربیات، کارگروه نوجوان و جوانِ مرکز تخصصیِ نماز تعدادی از مبلغانِ صاحب تجربه و ذوق و سلیقه تبلیغ دانش‌آموزی را دعوت به نوشتنِ طرح‌درس‌های نمازی کرد. پس از دریافت این طرح‌درس‌ها و بررسی و ویرایشِ محتوایی و ساختاری، مجموعه‌ای که پیش رو دارید، فراهم گردید. امتیازی که این درس‌نامه داراست، چینش منطقیِ مباحث براساس ارکان و اصول کلاس‌داری و روش‌های ارائه مفاهیم دینی است. بنابراین فرم طرح‌درس‌ها شامل: شروع مناسب و ایجاد انگیزه اولیه، قالب ارائه بحث (متن اصلی)؛ تنوع‌ها (مشارکت‌ها) و تکلیف پایانی است. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطحِ مخاطبِ خود و موضوع مورد نیاز، یکی از طرح‌درس‌ها را انتخاب و باچاشنیِ ذوق و سلیقه خود بحثی جوان‌پسند ارائه نمایید.یکی از خواسته‌های همیشگیِ مربیان و مبلغانِ عزیز، محتواهای قابل ارائه و نمونه اجراهای نمازی برای مخاطبانِ کودک و نوجوان و جوان بوده است. گروهی از مبلغانِ مرکز تخصصی نماز که دارای تجربه بیشتر بوده، مباحث متعددی را در جمع‌های مختلف ارائه کرده‌اند و این تجریباتِ ارزشمند قابل انتقال به دیگران نیز هست. در پاسخ به آن نیاز و جهت بهره‌بردن از این تجربیات، کارگروه نوجوان و جوانِ مرکز تخصصیِ نماز تعدادی از مبلغانِ صاحب تجربه و ذوق و سلیقه تبلیغ دانش‌آموزی را دعوت به نوشتنِ طرح‌درس‌های نمازی کرد. پس از دریافت این طرح‌درس‌ها و بررسی و ویرایشِ محتوایی و ساختاری، مجموعه‌ای که پیش رو دارید، فراهم گردید. امتیازی که این درس‌نامه داراست، چینش منطقیِ مباحث براساس ارکان و اصول کلاس‌داری و روش‌های ارائه مفاهیم دینی است. بنابراین فرم طرح‌درس‌ها شامل: شروع مناسب و ایجاد انگیزه اولیه، قالب ارائه بحث (متن اصلی)؛ تنوع‌ها (مشارکت‌ها) و تکلیف پایانی است. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطحِ مخاطبِ خود و موضوع مورد نیاز، یکی از طرح‌درس‌ها را انتخاب و باچاشنیِ ذوق و سلیقه خود بحثی جوان‌پسند ارائه نمایید.

مجوز کتاب

تومان 3000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.