Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

نماز و خانواده

نماز و خانواده

عبدالعظیم کریمی

یکی از راهبردهای اصلی در تربیت دینی فرزندان توجه به این موضوع و چگونگی توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان می‌باشد. نقش والدین در شکل‌دهی هویت دینی فرزندان یکی از مهم‌ترین و دشوارترین و در عین حال ظریف‌ترین مداخله‌گری‌های تربیتی است که سهم بزرگی در باورها و اعتقادات آن‌ها دارد. آشنایی والدین با مراحل تحول تربیت دینی، ویژگی‌های روان شناختی، مقتضیات سنی فرزندان و چگونگی مواجهه با هر یک از مراحل تحول روانی می‌تواند اصول ‌و قوانین حاکم ‌برتربیت دینی را آشکار سازد. اغلب آسیب‌های ناخواستۀ تربیتی در خانواده‌هایی که خواهان تربیت فرزندانی با ایمان و خداپرست هستند در این است که از این اصول و مراحل اطلاع کافی ندارند و در روش‌های تربیتی دچار افراط و تفریط می‌شوند. در واقع، آموزه‌های یک‌سویه و تحمیل تکالیف دینی به شکل زودرس و شتاب‌زده، همراه با سخت‌گیری بیش از حدّ همان‌قدر فرزندان را از دیانت و معنویت دور می‌سازد که دیررسی و بی‌تفاوتی نسبت به تربیت دینی فرزندان انجام گیرد. در این تک نگاشت کوتاه سعی شده است ضمن آشنا کردن والدین با ویژگی‌های سنی و مراحل تحول تربیت دینی فرزندان، چگونگی برخورد با آن‌ها را در مراحل مختلف سنی با توجه به نیازها، آمادگی‌ها و ظرفیت‌ها شناختی و عاطفی ارائه دهد. امید است والدین گرامی ضمن توجه به تفاوت‌های فردی فرزندان در قالب سه اصل تحولی‌نگری، تعاملی‌نگری و تمامیت‌نگری به تربیت دینی، نکته‌ها و توصیه‌های ذکر شده در این اثر را با توجه به موقعیت‌های سیال روحی و روانی فرزندان خود هنرمندانه بکار گیرند. هرچند توفیق اصلی و عامل بنیادی تعلیم و تربیت براساس حدیث مشهور: «لیس العلم بکثرة التعلیم، بل العلم نور یقذفه اللّه ف‍‍‍‍ي قلب من یشاء.» وابسته به لطف و عنایت الهی است که رحمت خویش را شامل بندگان هدایت جوی خویش کند اما این ابزارها و وسیله‌های سبب‌ساز و زمینه‌ساز نیز می‌تواند پس از عنایت الهی در روند تربیت دینی افراد مؤثر باشد.یکی از راهبردهای اصلی در تربیت دینی فرزندان توجه به این موضوع و چگونگی توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان می‌باشد. نقش والدین در شکل‌دهی هویت دینی فرزندان یکی از مهم‌ترین و دشوارترین و در عین حال ظریف‌ترین مداخله‌گری‌های تربیتی است که سهم بزرگی در باورها و اعتقادات آن‌ها دارد. آشنایی والدین با مراحل تحول تربیت دینی، ویژگی‌های روان شناختی، مقتضیات سنی فرزندان و چگونگی مواجهه با هر یک از مراحل تحول روانی می‌تواند اصول ‌و قوانین حاکم ‌برتربیت دینی را آشکار سازد. اغلب آسیب‌های ناخواستۀ تربیتی در خانواده‌هایی که خواهان تربیت فرزندانی با ایمان و خداپرست هستند در این است که از این اصول و مراحل اطلاع کافی ندارند و در روش‌های تربیتی دچار افراط و تفریط می‌شوند. در واقع، آموزه‌های یک‌سویه و تحمیل تکالیف دینی به شکل زودرس و شتاب‌زده، همراه با سخت‌گیری بیش از حدّ همان‌قدر فرزندان را از دیانت و معنویت دور می‌سازد که دیررسی و بی‌تفاوتی نسبت به تربیت دینی فرزندان انجام گیرد. در این تک نگاشت کوتاه سعی شده است ضمن آشنا کردن والدین با ویژگی‌های سنی و مراحل تحول تربیت دینی فرزندان، چگونگی برخورد با آن‌ها را در مراحل مختلف سنی با توجه به نیازها، آمادگی‌ها و ظرفیت‌ها شناختی و عاطفی ارائه دهد. امید است والدین گرامی ضمن توجه به تفاوت‌های فردی فرزندان در قالب سه اصل تحولی‌نگری، تعاملی‌نگری و تمامیت‌نگری به تربیت دینی، نکته‌ها و توصیه‌های ذکر شده در این اثر را با توجه به موقعیت‌های سیال روحی و روانی فرزندان خود هنرمندانه بکار گیرند. هرچند توفیق اصلی و عامل بنیادی تعلیم و تربیت براساس حدیث مشهور: «لیس العلم بکثرة التعلیم، بل العلم نور یقذفه اللّه ف‍‍‍‍ي قلب من یشاء.» وابسته به لطف و عنایت الهی است که رحمت خویش را شامل بندگان هدایت جوی خویش کند اما این ابزارها و وسیله‌های سبب‌ساز و زمینه‌ساز نیز می‌تواند پس از عنایت الهی در روند تربیت دینی افراد مؤثر باشد.

مجوز کتاب

تومان 8000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کتابخانه نماز بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.